Send inn...

Spørsmål & svar

Klikk på boksene nedenfor for å finne svar på ofte spurte spørsmål.

Innsendingsfrist

Frist for å sende inn hilsener til onsdagsavisen er lørdag klokka 23.59.
Ved å laste opp din hilsen til oss bekrefter du at du har samtykke fra alle involverte. Vi lagrer bildet og dataene midlertidig for å kunne vise din hilsen, de vil slettes senest 30 dager etter publisering. Vi benytter ikke opplastet data og bilde til andre formål enn å vise din hilsen i Søgne og Songdalen budstikke.